I. ĐẶT VẤN ĐỀ
	1. Lý do chọn đề tài
	 Hoạt động vui chơi là một trong các loại hình hoạt động của trẻ ở trường mầm non, là hoạt động chủ đạo của trẻ mẫu giáo được người lớn tổ chức, hướng dẫn nhằm giúp trẻ thỏa mãn các nhu cầu vui chơi và nhận thức, đồng thời nhằm giáo dục và phát triển toàn diện cho trẻ;
 Bên cạnh đó hoạt động vui chơi còn là phương tiện giáo dục và phát triển trí tuệ cho trẻ, góp phần củng cố, làm phong phú vốn hiểu biết của trẻ về thế giới xung quanh;
 Hoạt động vui chơi giúp giáo dục và phát triển đạo đức trẻ: vì chơi là hoạt động có ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm tư, tình cảm, đạo đức của trẻ. Thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề, trẻ biết đối xử nhẹ nhàng, yêu thương, che chở các em nhỏ hơn, biết chăm sóc, lo lắng cho người thân khi người thân bị ốm đau, biết cảm thông , chia sẻ, quan tâm, thật thà, dũng cảm, lòng nhân ái… góp phần giáo dục toàn diện về nhân cách cho trẻ;
	Như chúng ta đã biết, ở lứa tuổi mầm non, hoạt động vui chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ, nhằm giúp trẻ thỏa mãn các nhu cầu vui chơi và nhận thức đồng thời giáo dục và phát triển toàn diện cho trẻ ở lứa tuổi này. Thông qua đó, cũng giúp hình thành và phát triển tư duy, thẩm mỹ và bước đầu hình thành, phát triển nhân cách ở trẻ;
	Với phương pháp dạy học trẻ lấy trẻ làm trung tâm có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc phát triển cơ thể và tâm sinh lý của trẻ, hoạt động vui chơi vừa rèn luyện trí lực, vừa kích thích trí tò mò, trẻ được thể hiện ý thích ham hiểu biết về xã hội của trẻ;
	Đặc biệt ở trường mầm non, muốn trẻ phát triển tốt thì cô giáo phải là người thể hiện tốt nhiệm vụ của mình luôn linh động sáng tạo giáo dục trẻ “Chơi mà học” bằng cách thông qua hoạt động góc, trong quá trình giáo dục trẻ nói chung, tổ chức cho trẻ chơi nói riêng, giáo viên cần biết dạy cho trẻ chơi cái gì? Chơi như thế nào để đem lại kiến thức, kỹ năng phục vụ cho sự phát triển tư duy của trẻ;
	Chính vì tầm quan trọng muốn giúp cho sự hứng thú chơi trong trẻ ngày càng nhiều hơn, mở mang kiến thức ngày càng sâu rộng hơn nên tôi lựa chọn đề tài “Tổ chức tốt hoạt động góc cho trẻ 5 - 6 tuổi lớp A3 Trường Mầm non Vạn Giã, năm học 2018 - 2019” làm đề tài nghiên cứu của mình.
	2. Lịch sử nghiên cứu của đề tài
	Việc nghiên cứu những phương pháp để nâng cao chất lượng tổ chức tốt hoạt động góc ở trẻ mầm non nói chung và trẻ 5 – 6 tuổi lớp A3 Trường Mầm non Vạn Giã nói riêng, ở trường tôi chưa được tiến hành nghiên cứu đưa ra những sáng kiến mới để được công nhận. Tuy nhiên trên mạng xã hội vẫn có những bài viết đưa ra những kinh nghiệm là chính. Chính vì vậy, trong năm học 2018 – 2019 được sự đồng ý của Ban giám hiệu Trường Mầm non Vạn Giã tôi đã mạnh dạn chọn đề tài: “Tổ chức tốt hoạt động góc cho trẻ 5 - 6 tuổi lớp A3 Trường Mầm non Vạn Giã, năm học 2018 - 2019” với mục đích nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động góc ở lớp tôi phụ tránh.
	3. Mục đích nghiên cứu của đề tài
Nghiên cứu việc tổ chức hoạt động góc ở trường mầm non nhằm đưa ra một số biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động góc cho trẻ;
Thông qua hoạt động góc giúp trẻ rèn luyện trí nhớ, tưởng tượng, quan sát, tính nhường nhịn, tinh thần hợp tác và hình thành hoàn thiện nhân cách toàn diện cho trẻ.
	4.Nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu
	4.1 Nhiệm vụ nghiên cứu
	Hoạt động góc của trẻ được người lớn tổ chức, hướng dẫn, giúp đỡ trẻ tái tạo lại những kiến thức đã được học, được nhìn thấy, nghe thấy, sờ thấy, trẻ rất mong muốn làm người lớn nhưng khả năng và sức lực của trẻ chưa đủ để làm người lớn do đó trẻ giải tỏa mâu thuẫn đó dưới 1 hình thức cực kỳ độc đáo là hoạt động góc;
	Thông qua trò chơi sáng tạo, cô giáo giúp trẻ hình thành phẩm chất đặc điểm quí báu như: lòng nhân ái, tốt bụng, chu đáo, quan tâm.
	4.2 Phương pháp nghiên cứu
 - Phương pháp nghiên cứu thực hiện chương trình của lứa tuổi mẫu giáo. 
 - Phương pháp nghiên cứu thực tiễn trên trẻ.
	5. Giới hạn nghiên cứu
	Kế hoạch nghiên cứu: Bắt đầu từ ngày 05 tháng 9 năm 2018 và kết thúc vào ngày 30 tháng 11 năm 2018
	6. Điểm mới trong kết quả nghiên cứu
 Trẻ hứng thú với hoạt động góc giúp trẻ hình thành phẩm chất đặc điểm quí báu như: lòng nhân ái, tốt bụng, chu đáo, quan tâm, kỹ năng sinh hoạt nhóm…
	II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
	1. Cơ sở lý luận
	1.1 Khái niệm hoạt động vui chơi
	Hoạt động vui chơi là một trong các loại hình hoạt động của trẻ ở trường mầm non, là hoạt động chủ đạo của trẻ mẫu giáo được người lớn tổ chức, hướng dẫn nhằm giúp trẻ thỏa mãn các nhu cầu vui chơi và nhận thức, đồng thời nhằm giáo dục và phát triển toàn diện cho trẻ.
	1.2 Đặc điểm hoạt động vui chơi của trẻ 5 - 6 tuổi
	Trẻ chơi theo nhóm nhỏ và cùng bàn bạc về một chủ đề chơi, nội dung chơi... Trẻ thể hiện được vai chơi một cách tuần tự, chi tiết, thể hiện vai chơi qua các hành động với đồ vật và biết thể hiện một số tiêu chuẩn đạo đức của vai chơi. Trẻ chơi độc lập và sáng tạo hơn, biết tự đánh giá, nhận xét vai diễn của bản thân và các bạn;
	Số lượng trẻ tham gia vào trò chơi rất nhiều. Hành động và thao tác chơi rất phong phú phức tạp thể hiện nhiều vẻ của cuộc sống xã hội. Trong trò chơi, trẻ đã thể hiện sự gắn bó, phối hợp chặt chẽ giữa các vai chơi với nhau;
	Khả năng nhận vai và đóng vai của trẻ tương đối tốt thể hiện khá chính xác hành động của nhân vật và tâm tư tình cảm của nhân vật đó. Trong khi chơi trẻ biết tuân thủ luật chơi, trò chơi, tự đề ra luật chơi và thỏa thuận về luật chơi để đi đến một sự thống nhất.
	1.3 Ý nghĩa của trò chơi đóng vai theo chủ đề
	Trò chơi đóng vai theo chủ đề đối với trẻ mẫu giáo, góp phần giáo dục toàn diện về nhân cách cho trẻ. Trong quá trình chơi trẻ học hỏi được cách ứng xử giao tiếp, thấu cảm được tình người của con người với con người, con người với thiên nhiên và với thế giới đồ vật… góp phần hình thành hành vi xã hội cho trẻ. Qua trò chơi, trẻ học được một số kỹ năng lao động đơn giản. Cái tôi của trẻ được hình thành, trẻ biết phân biệt mình với người khác, biết nhận xét, đánh giá bạn và đánh giá cả mình. Trò chơi đóng vai theo chủ đề còn là trò chơi tiêu biểu, đặc trưng của trẻ mẫu giáo, góp phần giải quyết mâu thuẫn giữa nhu cầu muốn bắt chước người lớn và khả năng chưa cho phép của trẻ, tạo động lực phát triển các mặt tâm lý, xã hội của trẻ mẫu giáo.
	1.4 Đặc điểm phát triển xúc cảm, tình cảm của trẻ 
	Xúc cảm và tình cảm tiếp tục được phát triển mạnh. Xúc cảm, tình cảm của trẻ trẻ 5 - 6 tuổi rất phong phú, đa dạng, phức tạp, ổn định, bền vững, bền vững hơn so với trẻ 4 - 5 tuổi: Bất cứ sự vật – hiện tượng nào cũng gây rung động cho trẻ. Các sắc thái xúc cảm của con người trong quan hệ với mọi người ở các lứa tuổi khác nhau, vị trí xã hội khác được hình thành. Sự duy trì cảm xúc, tình cảm lâu bền hơn so với trẻ 4 - 5 tuổi, vì nó dựa trên cơ sở nhận thức. Tuy nhiên so với người lớn thì tình cảm của trẻ vẫn mang tính cảm tính.
	Những tình cảm bậc cao, nhất là tình cảm trí tuệ được phát triển mạnh: do trong quá trình sống, trẻ càng tích luỹ được nhiều vốn sống, vốn kinh nghiệm của trẻ ưa tìm hiểu thế giới xung quanh. Mỗi một phát hiện nhỏ của trẻ cũng đủ làm chúng ngỡ ngàng, sung sướng. Nó reo mừng pha lẫn sự ngạc nhiên khi pha màu đỏ và màu trắng thì có màu da cam. 
	Thông qua, hoạt động vui chơi, hoạt động học tập, hoạt động lao động tự phục vụ, hoạt động đơn giản vừa sức giúp trẻ củng cố và phát triển tình cảm trí tuệ cho trẻ. Đây chính là nền tảng cơ bản giúp trẻ bước vào học tập ở lớp 1.
	Với trẻ mầm non hoạt động vui chơi đóng vai trò đặc biệt quan trọng, nó ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển của trẻ. Có thể nói “Trò chơi và tuổi thơ là hai người bạn thân thiết, không thể tách rời ra được”. Hoạt động chơi mang tính tích hợp cao trong giáo dục và tổ chức cuộc sống của trẻ trong trường, lớp mẫu giáo. Hoạt động chơi có tổ chức sẽ đáp ứng nhu cầu của trẻ, phù hợp với mục đích và nội dung giáo dục. 
	2. Thực trạng của vấn đề
	2.1 Thuận lợi
	Được sự chỉ đạo sát sao về chuyên môn của Phòng Giáo dục, của nhà trường và sự quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất của Ban Giám hiệu nhà trường đã tạo môi trường cho trẻ hoạt động, rộng, thoáng mát, phong phú về nội dung.
	Việc làm đồ dùng đồ chơi tự tạo luôn được nhà trường, ban giám hiệu tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích, động viên.
	Bản thân là giáo viên có tinh thần học tập, cầu tiến, luôn ý thức cao trong công tác học tập kinh nghiệm của những chị em đi trước để tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Bản thân nhận thức rất rõ tầm quan trọng của việc tổ chức hoạt động góc cho trẻ.
	2.2 Khó khăn
	2.2.1 Về phía giáo viên
	Tổ chức hoạt động góc cho trẻ còn nhàm chán, chưa thu hút được sự chú ý của trẻ, nguyên vật liệu và đồ dùng đồ chơi chưa phong phú đem lại hiệu quả hoạt động chưa cao.
	2.2.2 Về phía phụ huynh
	Chưa chú ý đến hoạt động vui chơi của trẻ, chưa tạo cơ hội để trò chuyện cùng trẻ, thường cho trẻ xem điện thoại, xem phim, chưa có sự phối hợp giữa phụ huynh với nhà trường để chăm sóc và giáo dục trẻ.
	2.2.3 Về phía trẻ
	Qua khảo sát đầu năm về kỹ năng hoạt động góc của trẻ lớp tôi về kỹ năng lao động tự phục vụ chưa tốt, trẻ chưa biết cách phối hợp trong khi chơi, chưa thể hiện được thao tác vai, trẻ chưa chủ động, tự nguyện trong quá trình chơi, đa số trẻ chưa thể hiện được ký hiệu tượng trưng trong khi chơi, trẻ ít hứng thú tham gia vào hoạt động góc.
Qua khảo sát đầu năm, tôi thu được kết quả sau
STT	Các nội dung	Số trẻ chơi	Số cháu đạt	Tỉ lệ %
1	Kỹ năng lao động tự phục vụ	31	16	51,6
2	Kỹ năng phối hợp trong khi chơi	31	17	54,8
3	Kỹ năng thể hiện thao tác vai	31	18	58
4	Tính tự nguyện trong quá trình chơi	31	19	61,3
5	Kỹ năng thể hiện ký hiệu 
tượng trưng	31	17	54,8
6	Trẻ hứng thú tham gia vào trò chơi	31	18	58
	3. Các giải pháp để tiến hành giải quyết vấn đề
Để buổi chơi đạt kết quả cao, cần có sự chuẩn bị kĩ: về nội dung chơi, hình thức chơi, môi trường hoạt động khi tổ chức cho trẻ chơi. Từ đó, tôi xác định được đồ chơi, dự kiến một số tình huống cần xử lý trong quá trình chơi, tạo yếu tố bất ngờ trong quá trình chơi…. Tiếp đến là tôi chọn hình thức tổ chức, phương pháp, biện pháp phù hợp để tổ chức tốt hoạt động vui chơi cho trẻ đạt với yêu cầu đề ra. Luôn tạo không khí lớp học vui tươi, thoải mái. Sau đây là những kinh nghiệm tôi đã đúc kết được khi tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ 5-6 tuổi đã đem lại kết quả cao.
	3.1 Tạo hứng thú cho trẻ tham gia hoạt động
	3.1.1 Tạo môi trường hoạt động hấp dẫn và bố trí các góc chơi
	Môi trường xung quanh lớp cũng như đồ dùng, đồ chơi giúp trẻ mở rộng hiểu biết về thế giới xung quanh, tạo cơ hội cho trẻ hoạt động. Góc chơi được trang trí hấp dẫn, đẹp mắt, đồ dùng đồ chơi đa dạng, phong phú sẽ khơi gợi niềm say mê hoạt động và giúp trẻ tiếp thu kiến thức một cách nhẹ nhàng, có hiệu quả, phát huy trí tưởng tượng sáng tạo của trẻ. Chính môi trường lớp học sẽ tạo ấn tượng khó phai trong trẻ. Đây là tác động cần thiết để trẻ tích cực hoạt động chơi trong các góc.
	Ví dụ: Góc bán hàng: Trẻ nhìn thấy trưng bày rất nhiều những đồ như: giỏ xách, ba lô, bim bim, kẹo bánh, các loại nước uống, các loại sữa, rau củ…sẽ tạo hứng thú cho trẻ tham gia chơi. Trẻ được đóng vai vào làm người bán hàng, người mua hàng.
	Để tạo ấn tượng các góc chơi cho trẻ tôi thường sưu tầm, thiết kế các hình ảnh ngộ nghĩnh, đáng yêu, có màu sắc đẹp, bố cục hợp lý và tiêu đề của góc có tên gần gũi với trẻ, ví dụ: Siêu thị A3, Món ngon mỗi ngày…..
	Tôi thấy hiện nay có các loại vỏ hộp bánh, hộp sữa, hộp đựng mỹ phẩm thường có màu sắc rất đẹp nên tôi đã tận dụng làm đồ chơi nấu ăn: xoong, nồi, bát, và để trưng bày cho cửa hàng bách hóa, tôi tạo các món ăn từ đất nặn: thịt bò, xôi đỗ. Các món nem: túi nilong để làm vỏ quấn nem, giấy màu vụn, xốp màu vụn làm nhân nem. Các món bánh tôi làm từ đất nặn trắng và vàng: bánh trôi và bánh rán. Những món ăn có màu sắc đẹp, hấp dẫn từ sách báo tranh ảnh tôi cho trẻ cắt và dán để trang trí góc chơi. 
	Ví dụ: Vỏ hộp sữa chua để làm bộ tách trà, làm bộ bàn, ghế; que đè lưỡi làm giường ngủ; vỏ chai nước rửa chén làm giỏ sách; vỏ hộp bánh làm tủ lạnh, nồi cơm điện; xốp màu làm quạt điện; vỏ hộp sữa tươi làm bếp ga cho cháu chơi ở góc gia đình... (H1 - T6 )
	Để thu hút sự chú ý của trẻ vào góc chơi tôi đã trang trí lớp học với màu sắc tươi sáng, hình ảnh trang trí không những minh hoạ cho góc chơi mà còn là môi trường cho trẻ học tập và vui chơi rất đa dạng.
	Góc xây dựng: để làm cho góc xây dựng hấp dẫn, lôi cuốn trẻ tôi đã lấy tên góc là: Kĩ sư tí hon và sử dụng những gam màu sáng để trang trí và có hình ảnh các bé hoặc các con vật đang chuyển các vật liệu xây dựng hay các bác thợ xây đang xây ở phía trên mảng tường. (H 2 - T 6)
	Ngoài ra tôi còn sử dụng những hình ảnh do trẻ tự vẽ và tô màu để trang trí các góc. Từ đó tạo cho trẻ sự gần gũi và hứng thú tham gia hoạt động góc vì nó là sản phẩm của trẻ, trẻ tạo ra nó chơi với nó và thực hiện cách trang trí theo sự hướng dẫn của cô. (H 3 - T6 ), (H4 - T6).
	Tư duy của trẻ 5- 6 tuổi thường gắn liền với suy nghĩ và hành động theo hứng thú trước mắt. Vì vậy sự chuẩn bị đồ dùng của cô là hình thức hấp dẫn để trẻ khám phá và tham gia vào các vai một cách cụ thể. Nhờ có đồ dùng, đồ chơi sáng tạo sẽ thu hút trẻ tham gia vào các góc chơi. Mỗi góc chơi có 1 hoặc nhiều loại đồ dùng, đồ chơi tương ứng mà thiếu nó thì không thể tiến hành được. 
	Với góc xây dựng: Cho trẻ lấy xốp màu cắt thành cánh hoa, sau đó dính vào vỏ hộp sữa chua; lấy vải dạ cắt làm hoa và lá dán vào đĩa cd cũ. Dùng lõi cuộn chỉ, ống hút trà sữa làm thân, xốp, vải dạ làm lá, dùng hộp sữa chua và bìa các tông để làm hàng rào...(H5 - T 6), (H6-T6)
	Với góc sách truyện: Tận dụng giấy thừa, các tờ lịch cũ cô giúp trẻ đóng thành các quyển sách, allbum, sau đó cho trẻ sưu tầm tranh ảnh vẽ, tô màu, cắt hoặc xé dán vào, mỗi trẻ cảm nhận được cái đẹp riêng về quyển sách mình tự làm và được cô giúp. Hay tận dụng mặt trắng phía sau tờ lịch lớn tôi vẽ những hình ảnh theo chủ đề hoặc tôi in các chữ cái, chữ số ở dạng nét đứt, phủ lên bề mặt là 1 tấm nilong và treo trên tường, bên cạnh treo bút lông, khăn để trẻ có thể lên đồ nét, trẻ dễ dàng dùng khăn lau nét mực và tiếp tục viết, vẽ…(H7 – T6), (H8-T6)
	Ngoài ra, tại góc học tập: Tôi sử dụng những hình ảnh, những cuốn truyện tranh, allbum trẻ vẽ và tô để trang trí góc. Để tạo cho trẻ sự gần gũi và trẻ hứng thú vì nó là sản phẩm của trẻ, trẻ tạo ra, chơi với nó và thực hiện cách trang trí theo sự hướng dẫn của cô (H9-T6)
 Như từ nắp chai, vải nỉ, đĩa cd cũ, thùng nước ngọt....tôi làm thành sách vải, làm thành bài tập chữ cái; bìa catton tôi làm thành các hộp xúc xắc, đĩa CD cũ, xốp màu tôi làm thành bài tập số lượng cho trẻ hoạt động (H10 – T6)
	3.1.2 Chuẩn bị nguyên vật liệu, đồ chơi phong phú
	Muốn cho trẻ hoạt động tốt hoạt động góc, thì ngay từ đầu năm học tôi đã lên kế hoạch cho việc làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ ở các góc, không lên một cách chung chung mà vạch ra rõ ràng cụ thể cho việc làm đồ dùng, đồ chơi.
 Ngoài những đồ dùng, đồ chơi có sẵn tôi tận dụng những nguyên vật liệu ở dạng phế liệu sẵn có ở địa phương như: các loại hột hạt, lá cây, lịch cũ, các chai dầu gội, vỏ bao trái lê, trái táo, báo cũ, bông gòn, đĩa giấy, vỏ hộp sữa chua, ống hút, nắp chai, lõi giấy, đĩa CD, mày ốc, vỏ thạch rau câu …Từ một loại vật liệu có thể tạo thành nhiều đồ chơi khác nhau. Và các nguyên vật liệu đó được vệ sinh trước khi tái chế thành đồ chơi. (H 11 - T 7), (H 12 – T7)
	Ngoài ra tôi đặc biệt quan tâm đến những sản phẩm mà cô có thể cùng trẻ tạo ra (H 13 – T7)
 Tất cả những sản phẩm đồ dùng đồ chơi tự tạo phải được sử dụng một cách hiệu quả, có thể sử dụng ở góc xây dựng cũng như trong các hoạt động khác. (H 14 – T7)
	Ví dụ: Chủ điểm Động vật ở góc nghệ thuật, tôi hướng dẫn trẻ làm con vật hộp sữa fissti lấy xốp cắt làm đầu các con vật: trâu, mèo, voi... dán vào hộp sữa, dùng ống hút làm chân cho các con vật. Làm con vật từ len và lõi giấy vệ sinh, dùng giấy màu quấn quanh lõi giấy làm thân con vật, cuộn cuộn len thành khối cầu làm đầu con vật, vẽ hoặc xé dán các chi tiết khác(chân, tai, đuôi….) để hoàn thiện con vật. Hay làm gà con: dùng len màu vàng cuộn lại thành 2 khối cầu rồi dán dính lại với nhau, dán các hột hạt để làm mắt và mỏ gà, quấn dây thép làm chân.....Sản phẩm trong hoạt động này tôi đã dùng trong các góc chơi khác như: góc xây dựng, góc phân vai, hay trong hoạt động khám phá động vật trong gia đình….(H 15 – T7 ), (H 16 – T7)
	Trong quá trình tổ chức cho trẻ hoạt động góc, tôi thường xuyên chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi phù hợp với nội dung chủ điểm. Đồ dùng, đồ chơi được sắp xếp trên kệ theo chủng loại, giúp cho trẻ dễ lấy, dễ cất. Với những nguyên vật liệu như hột hạt, tôi bỏ vào trong lọ nhựa trong, có nắp đậy, có nhãn dán nhằm kích thích sự chú ý của trẻ vào hoạt động. (H 17 – T7)
	Ví dụ: Với chủ đề trường mầm non, tôi chuẩn bị cầu tuột, xích đu, bập bênh, ghế đá... được làm bằng que đè lưỡi và xốp bitis cho góc xây dựng; hay chủ đề gia đình tôi lại chuẩn bị nhiều hộp cát tông có kích thước, màu sắc khác nhau để trẻ xây nhà cho bé, các hộp sữa xây hàng rào, ngôi nhà, bộ bàn ăn, ghế bố bằng que đè lưỡi...(H 18 – T7), (H 19-T7)
	Để giúp trẻ củng cố vốn biểu tượng về trò chơi, tại các góc chơi tôi đã treo những hình ảnh minh hoạ nội dung chơi, góp phần mở rộng nội dung chơi cho trẻ
	Ví dụ: Với chủ đề nghề nghiệp tôi trang trí góc xây dựng là quang cảnh công trường với hàng rào hoa, cây xanh có chú công nhân đang xây công trình, bé tập làm chú công nhân xây dựng nhà, xây hàng rào, trên các mảng tường tôi treo các đồ dùng dụng cụ của chú công nhân như: cái cưa, cái bay, lưỡi liềm, cái kéo...Tôi còn cho trẻ treo các bài tập vẽ và tô màu theo chủ điểm đang học để trang trí góc chơi (H 20-T8), (H 21-T8)
 Đồ chơi của trẻ mẫu giáo cần đa dạng và phong phú. Nhiều đồ chơi của trẻ có kích thước nhỏ nên làm lâu, đòi hỏi tôi phải chịu khó kiên trì khi làm đồ chơi cho trẻ. Ngoài những gì bản thân tôi đã biết tôi còn hỏi thêm ở các bạn đồng nghiệp để tạo ra các đồ dùng, đồ chơi phong phú hơn, phù hợp với nội dung chơi. Tôi với các bạn đồng nghiệp thường xuyên trao đổi, bàn bạc và cùng nhau làm ra nhiều đồ dùng đồ chơi cho trẻ hoạt động. Muốn có nguồn nguyên vật liệu dồi dào cần kết hợp với phụ huynh tìm kiếm các loại tranh ảnh, tờ lịch có tranh liên quan đến trò chơi. Tôi luôn quan sát quá trình chơi và ghi chép lại những nguyên vật liệu, đồ chơi mà trẻ thích để cung cấp kịp thời cho nhu cầu của trẻ. (H 22- T8)
	Yếu tố bất ngờ luôn đem lại hứng thú cho trẻ, chính vì vậy, tôi luôn giúp cho trẻ cảm thấy lớp học luôn mới lạ, không nhàm chán, trẻ sẽ luôn thích thú, tích cực tham gia vào hoạt động. Để làm được điều này, các mảng trang trí các góc của lớp tôi không tạo góc “chết” mà luôn được thay đổi theo chủ đề, vị trí góc chơi luôn được thay đổi
Ví dụ: Với chủ đề gia đình góc âm nhạc được thiết kế ngoài sảnh của lớp học thay vì trong lớp, hay tôi hoán đổi vị trí đặt đồ chơi, vị trí đặt kệ các góc chơi. 
3.1.3 Bố trí môi trường hoạt động khoa học
Như chúng ta đã biết, mỗi lứa tuổi có mức độ nhận thức và khả năng chú ý có chủ định khác nhau. Chính vì vậy các góc chơi trong lớp cũng cần phải được lựa chọn phù hợp với từng độ tuổi, tôi đã dựa vào mức độ nhận thức và khả năng chú ý có chủ đích cũng như tâm sinh lí của lứa tuổi 5 – 6 tuổi của lớp tôi để lựa chọn các góc chơi sao cho phù hợp.
 Khi phân chia các góc chơi trong lớp, tôi luôn chú ý theo nguyên tắc “Động - Tĩnh”. Có nghĩa là các góc tĩnh sắp xếp liền với nhau, các góc động sắp xếp liền với nhau. Tôi đã tận dụng kệ để tạo ranh giới cho các góc, giữa các góc luôn có lối đi để giúp trẻ dễ dàng di chuyển khi chơi, qua đó tạo điều kiện để trẻ thiếp lập mối quan hệ chơi giữa các góc với nhau 
	Ví dụ: Góc phân vai và góc học tập sẽ cách nhau, trẻ góc phân vai sẽ không là ảnh hưởng hoạt động của trẻ góc học tập đang đọc sách, hay đang làm các bài tập (H23-T8)
Tuy nhiên, việc chia diện tích cho các góc chơi phải hợp lý, sẽ tránh được sự đi lại nhiều làm ảnh hưởng đến góc chơi của trẻ.
 Ví dụ: Với đặc điểm góc xây dựng cần không gian rộng để trẻ dễ dàng xây công trình có sự phối hợp các thành viên trong nhóm nên tôi ưu tiên cùng xây dựng chiếm nhiều vị trí nhất. Hay góc học tập trẻ cần sự yên tĩnh để đọc sách hay làm các bài tập (H 24-T8 ), (H25-T8), (H26-T8)
	3.2 Tổ chức hoạt động chơi theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
 Đảm bảo sự tự nguyện, hứng thú, phát huy tính sáng tạo của trẻ, không áp đặt trẻ chơi theo ý thích của người lớn. Khuyến khích các biểu hiện tự lực, sáng tạo của trẻ. Mọi hình thức áp đặt, làm thay, làm hộ đều không giúp trẻ vui hơn và không có ý nghĩa đối với sự phát triển của trẻ.
	Phát huy vai trò chơi theo hướng tích cực, mở rộng, liên kết các chủ đề chơi. Tích cực làm giàu vốn sống, vốn kinh nghiệm cho trẻ và tạo điều kiện cho trẻ vận dụng vốn kinh nghiệm và hiểu biết đã có trong cuộc sống hàng ngày vào trò chơi.
	Luôn chú ý tới mối quan hệ của trẻ trong khi chơi. Sử dụng các biện pháp tích cực để giúp trẻ thảo luận khi tham gia góc chơi, vai chơi có nhiều trẻ thích chơi. Luân phiên góc chơi, vai chơi của trẻ, không để một số trẻ chỉ chơi ở một, hai góc chơi cố định trong thời gian diễn ra chủ đề hoặc luôn đóng vai chính trong trò chơi.
Trong quá trình trẻ chơi, tôi luôn quan sát biểu hiện, hành động của trẻ và lắng nghe những gì trẻ nói, cố gắng hiểu xem trẻ nghĩ gì và trẻ đang cố làm gì. Và tôi chỉ là người cố vấn hỗ trợ khi cần thiết.
3.3 Giáo dục kỹ năng lao động trong khi chơi
	Giáo dục lao động là một bộ phận quan trọng của giáo dục toàn diện, nhằm hình thành ở trẻ những phẩm chất của người lao động mới: Yêu lao động, quý trọng người lao động, giúp trẻ nắm được những kỹ năng lao động đơn giản nhằm phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày và chuẩn bị sau này cho đời sống lao động. Ngoài ra, giáo dục lao động còn còn có vai trò quan trọng trong giáo dục khác và còn có mối quan hệ mật thiết với chúng, giúp cho quá trình giáo dục nhân cách phát triên toàn diện diễn ra thuận lợi
	Như chúng ta đã biết, giáo dục lao động cho trẻ mẫu giáo nói chung và cho trẻ 5 - 6 tuổi nói riêng được gắn liền qua trò chơi. Khi lao động thì động cơ thúc đẩy trẻ tích cực và tự giác thường do động cơ chơi chi phối.
	Ví dụ: Trẻ được chăm sóc, tưới nước cho cây, dọn bàn ghế, cất đồ chơi thật nhanh để thắng bạn vì vậy, giờ lao động của trẻ được tôi tổ chức luôn nhẹ nhàng vì được đưa ra yếu tố chơi để kích thích trẻ tích cực, tự giác (H27-T9)
	Đối với lao động tự phục vụ nhằm thoả mãn nhu cầu phục vụ cá nhân nhằm chăm sóc bản thân mình. Với dạng hoạt động này, tôi luôn giúp trẻ bắt đầu nhận thức được như là một trách nhiệm, là sự bắt buộc với nội dung phong phú mang tính chất thường xuyên và phần lớn chuyển thành nhiệm vụ của các trẻ trực nhật. 
	Ví dụ: Trẻ biết giữ gìn lớp sạch đẹp, dán lại sách vở, lau chùi kệ, thu dọn xắp xếp đồ dùng đồ chơi cất vào đúng vị trí đã quy định (H28-T9), (H29-T9).
	Để kích thích trẻ tham gia lao động một cách tự nguyện, tôi đã thay đổi hình thức lao động cho trẻ, luôn phiên các trẻ trực nhật, lồng ghép yếu tố thi đua khen thưởng.
	Ví dụ: Với những trẻ hoàn thành nhiệm vụ trực nhật khi được phân công, hay biết phối hợp các bạn để lấy đồ chơi khi chơi và cất đồ chơi sau khi đã chơi xong. Tôi đã kết hợp lồng ghép vào đánh giá cuối ngày để cho trẻ tự nhận xét kết quả trực nhật của mình. Nếu hoàn thành tôi tặng một bông hoa và cho trẻ đem về khoe với bố mẹ.
	Yếu tố vừa sức luôn được tôi đặc biệt chú ý khi giao việc cho trẻ. Đối với trẻ mẫu giáo có thể tiến hành một số nhiệm vụ lao động đơn giản, vừa sức (lao động tự phục vụ, lao động vừa sức…). Thông qua hoạt động vui chơi, nhất là trò chơi đóng vai theo chủ đề trẻ được tái tạo những công việc và những quan hệ của người lớn với trẻ có những hiểu biết nhất định về lao động của người lớn và sự phân công, hợp tác giữa những người lớn trong lao động. 
	Khi tổ chức cho trẻ lao động, việc quan trọng không phải là làm sao cho trẻ đạt kết quả mà làm sao cho trẻ hiểu được thế nào là lao động, ý nghĩa của lao động. Do đặc điểm tâm lý của trẻ khác xa so với người lớn nên không tổ chức các hình thức lao động thuần tuý mà thường gắn với trò chơi. Nên tôi đã giúp trẻ biết đoàn kết, hợp tác, phân công để thực hiện các công việc chung.
Những hình thức lao động tạo ra sản phẩm hay yêu cầu trẻ phải thực hiện được một nhiệm vụ nhất định đòi hỏi trẻ phải luôn ý thức với mục đích đề ra và cố gắng hướng hành động của mình vào mục đích ban đầu và việc thực hiện nhiệm vụ đó trở thành nhiệm vụ lao động khi trẻ ý thức được ý nghĩa tích cực bắt buộc của công việc, nỗ lực để đạt kết quả mong muốn phù hợp với mục đích ban đầu.
	3.4 Rèn luyện kỹ năng chơi cho trẻ
Hoạt động vui chơi phản ánh sự sáng tạo, độc đáo của nhận thức và ngôn ngữ, nó là tác động qua lại giữa trẻ với môi trường xung quanh. Khi trẻ hoạt động góc có nghĩa là đang sống trong cuộc sống thực, trong khi chơi trẻ được đối thoại cùng nhau, trao đổi thỏa thuận, thương lượng cùng nhau, trẻ phải nói cho bạn chơi hiểu và phải hiểu lời bạn cùng chơi. Từ đó làm cho trí tuệ của trẻ phát tiển mạnh mẽ chịu ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển tình cảm xã hội của trẻ hướng đến cái đẹp trong giao tiếp, cư xử giữa người với người, góp phần hình thành hành vi văn minh trong xã hội, hình thành thái độ tích cực của trẻ với bản thân.
Ví dụ: Khi đóng vai bác sĩ thì trẻ bắt chước giống như bác sĩ: Mặc quần áo blu, đeo tai nghe, cầm kim tiêm và cặp nhiệt độ, khi gặp bệnh nhân thì bác sĩ tươi cười ân cần, chu đáo hỏi thăm bệnh nhân khi tiêm thì vừa tiêm vừa động viên một tay xoa nhẹ để giúp bệnh nhân đỡ đau… (H30 - T10)
	Thông qua hoạt động vui chơi tạo cho trẻ nhiều hứng thú và cũng cho trẻ cơ hội được vận dụng nhiều kiến thức, kĩ năng khác nhau vào giải quyết nhiệm vụ chơi. Trẻ được thử nghiệm nhiều vai trò khác nhau qua các vai chơi, được phát huy trí tưởng tượng, sáng tạo, học hỏi và hợp tác với các bạn cùng chơi… 
	Ví dụ: Trong trò chơi gia đình trẻ phải điều hoà các mối quan hệ với 2 vai trò khác nhau: mối quan hệ với bạn cùng chơi (quan hệ thật) và quan hệ với các nhân vật trong trò chơi (quan hệ giả). Để trò chơi phát triển mỗi đứa trẻ đều phải cùng cố gắng hoàn thành tốt vai trò của mình đồng thời phải biết chia sẻ, hợp tác với các bạn khác.
 3.4.1 Kỹ năng chơi theo nhóm
	Có thể nói hoạt động góc là môi trường tốt để giáo dục kỹ năng chơi theo nhóm cho trẻ, vì trong trò chơi sẽ phát sinh nhiều tình huống mà nếu người chơi không phối hợp được với nhau thì sẽ không thể nào chơi được. Khi tham gia vào nhóm, trẻ dần dần biết cùng với bạn bàn bạc, thỏa thuận và phân công nhiệm vụ cho nhau. Trẻ tích cực, chủ động trong quá trình chơi theo nhóm, có trách nhiệm với công việc chung và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trẻ nhận thức được vị trí của mình trong nhóm và trở nên mạnh dạn, tự tin, biết chia sẻ, biết bảo vệ ý kiến của mình cũng như chấp nhận ý kiến của người khác.
	Ví dụ: góc xây dựng: Nếu trẻ không chịu chơi cùng nhau sẽ không thể xây được một công viên, ngôi nhà có vườn… Bắt buộc trẻ phải tự thỏa thuận vai chơi như: Bạn kéo gạch, mang hoa… mình và Vũ sẽ xây, Đạt sẽ trồng hoa. Hầu như ở góc này bạn trai phân chia vai chơi hơn bạn gái. (H31-T11)
	3.4.2 Rèn kỹ năng tự lập khi chơi
	Cha mẹ nào cũng luôn mong muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con của mình từ miếng ăn cho đến giấc ngủ. Tuy nhiên, phụ huynh bảo bọc con mình quá kỹ, khiến bé không thích nghi được với môi trường xung quanh, khả năng tự lập thấp và dẫn đến những sai lệch trong nhận thức lẫn hành động. Vì thế, là giáo viên mầm non, tôi phải tìm ra những phương pháp phù hợp để trẻ rèn luyện kỹ năng sống tự lập ngay từ bậc học mầm non để chuẩn bị cho trẻ những kỹ năng cần thiết để bước vào lớp 1.
	Để làm được điều này, trước hết phải dạy trẻ tự lập sống dựa vào chính đôi tay của mình như: Kỹ năng chăm sóc bản thân: biết tự dọn dẹp đồ chơi, tự thay quần áo, tự đánh răng, tự đi, tự ăn…; kỹ năng giữ gìn vệ sinh: Bé nên biết đi vệ sinh đúng nơi, xả nước sau khi đi vệ sinh, cho quần áo bẩn vào máy giặt, bỏ rác đúng nơi quy định…; kỹ năng giúp đỡ người khác: cho trẻ biết giúp đỡ người khác là một việc tốt và nên được thực hiện thường xuyên. Những công việc nhẹ, bé có thể giúp được như bật quạt, bật tivi (vị trí thấp), lấy chén ăn cơm, xách phụ đồ đạc, tưới cây…
	Luôn kiên nhẫn khi trẻ cố gắng tự lập: Khi con trẻ cố gắng làm một điều gì đó vì tính tò mò hoặc cũng có thể là bắt chước người khác thì cha mẹ phải kiên nhẫn chờ đợi xem con đã làm đúng hay chưa. Đó cũng là phương pháp nuôi dạy trẻ từ 0 đến 6 tuổi biết cách xử lý và giải quyết vấn đề theo hướng tích cực.
	Ví dụ: Trẻ đang cố gắng mang giày vào chân, nên hướng dẫn trẻ cách mang giày nhưng không nên nóng vội mà trực tiếp làm thay trẻ.
	Luôn dạy trẻ kỹ năng sống bằng cách khuyến khích trẻ làm việc: Mỗi người trong gia đình đều có công việc riêng nhưng trách nhiệm chung vẫn là vun đắp cho tổ ấm. Vì vậy, mỗi phương pháp giáo dục trẻ từ độ tuổi mầm non của bố mẹ đều ảnh hưởng tới thói quen của con mình.
	Ví dụ: Khi bố đi làm về thì bé có thể giúp bố cất áo, cất nón và các hành động này nên được khuyến khích lặp lại thường xuyên. Đây là kỹ năng và là cách dạy trẻ 5 tuổi mà nhiều phụ huynh áp dụng thành công.
Khi tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ tôi không can thiệp vào trò chơi của trẻ, làm hộ trẻ, làm thay trẻ mà để trẻ tự làm, không áp đặt trẻ, buộc trẻ phải làm theo ý muốn của cô mà chỉ nên gợi ý, khuyến khích động viên giúp trẻ chủ động, tích cực tham gia chơi đồng thời khuyến khích trẻ thể hiện sự sáng tạo riêng của mình. Để làm được điều này, đòi hỏi người giáo viên phải thường xuyên theo dõi quá trình chơi của trẻ, khi cần thiết mới hỗ trợ trẻ bằng cách là một vai chơi chứ không áp đặt, yêu cầu trẻ làm theo cô. 
Ví dụ: Trong trò chơi “gia đình” trẻ tự bày biện đồ dùng trong gia đình, tự xây hàng rào làm tường bao, tự trang trí phòng ngủ cho búp bê...
	3.4.3 Khuyến khích trẻ thể hiện ký hiệu tượng trưng
Hoạt động vui chơi mà trung tâm trò chơi là đóng vai theo chủ đề là hoạt động chủ đạo của trẻ em lứa tuổi mẫu giáo. Khi tham gia vào trò chơi đóng vai theo chủ đề trẻ mô phỏng lại các mảng hiện thực của cuộc sống người lớn bằng việc ướm mình vào vai một người nào đó để thực hiện chức năng xã hội của họ.
	Phần lớn, sự khủng hoảng của trẻ được giải quyết thông qua hoạt động vui chơi. Trong trò chơi, trẻ tự do làm công việc của người lớn mà mình ưa thích với vật thay thế. Dĩ nhiên, hành động của trẻ với vật thay thế không giống với hành động với đồ vật thật mà chỉ là hành động giả vờ, mô phỏng bắt chước hành động của người lớn.
	Như vậy, việc ướm thử mình vào một nhân vật khác, lấy vật này thay thế cho vật kia và đặt tên cho vật thay thế đó, hành động này thay thế cho hành động kia đã đánh dấu sự ra đời một chức năng mới của ý thức: Chức năng kí hiệu – tượng trưng. Đó là sự nhận thức hiện thực thông qua hệ thống kí hiệu ở trẻ. Chính vì vậy, trong quá trình tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ, tôi đã giúp trẻ có hành động chơi phù hợp với vai chơi và đồ vật thay thế, kích thích trí tưởng tượng của trẻ giúp trẻ chơi tốt hơn trong trò chơi của mình.
Chức năng ký hiệu tượng trưng là một hành vi chơi thiết yếu của trò chơi đóng vai theo chủ đề. Chính hành vi này làm cho vui chơi của trẻ mang đậm màu sắc mô phỏng và bản chất xã hội, giúp chúng ta phân biệt hành vi chơi và các hành vi không phải là chơi của trẻ. Tuy nội dung trò chơi là phản ánh những hiện tượng, sự vật và nhân vật có thực trong cuộc sống xung quanh trẻ, nhưng trong trò chơi của trẻ có những yếu tố giả vờ. 
Ví dụ: Bố mẹ, bác sĩ, người bán hàng… và thực hiện các hành động của vai chơi (thao tác vai), nhưng những hành động của trẻ chỉ mang tính mô phỏng tượng trưng, những hành động giả vờ không thực như: giả vờ xúc cơm cho búp bê ăn, ru em bé ngủ, giả vờ ăn cơm, giả vờ ốm, giả vờ khám bệnh, uống thuốc, giả vờ đi mua hàng, giả vờ bán hàng… (H32-T13), (H33-T13), (H34-T13)
	Trong khi chơi trẻ sử dụng các đồ vật đồ chơi thay thế hoặc dùng hành động của mình để thể hiện chức năng của một vật. Những vật thay thế này mang tính ký hiệu tượng trưng và được trẻ sử dụng không theo đúng chức năng thực của chúng; do thao tác vai và đồ chơi, đồ dùng trong trò chơi mang tính giả vờ nên đã làm nảy sinh hoàn cảnh chơi tượng trưng, giả vờ. Đặc điểm này của trò chơi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển nhận thức của trẻ. Để kích thích trẻ dùng ký hiệu tượng trưng, tôi không chuẩn bị đầy đủ các đồ chơi cho trẻ chơi thao tác vai. Vì ký hiệu tượng trưng chỉ xuất hiện khi trẻ dùng vật thay thế
	3.5 Phối hợp với phụ huynh
Phối hợp với phụ huynh là một việc rất quan trọng. bởi việc giáo dục trẻ là sự phối kết hợp giữa gia đình và nhà trường. Các kiến thức trẻ tiếp thu được sẽ được khắc sâu hơn nếu cả gia đình và cô giáo cùng dạy trẻ. Ở các góc chơi tôi làm nội qui góc để khi trẻ tham gia vào các góc thì biết cách chơi, luật chơi, …nhằm phát triển toàn diện nhân cách và trí tuệ cho trẻ.
Là một giáo viên mầm non với tinh thần, trách nhiệm tôi không ngừng phấn đấu học hỏi kinh nghiệm đứng lớp của các đồng nghiệp trong trường và thường xuyên trao đổi với giáo viên trong khối, trong trường về tình hình của trẻ lớp tôi, giúp tôi tìm tòi ra những biện pháp cho trẻ hoạt động tích cực khi chơi góc.
	Ví dụ: Ở lớp tôi có trường hợp cháu Uy Vũ rất hiếu động trong khi chơi góc cùng bạn, tranh giành đồ chơi và đánh bạn. Khi phụ huynh đến đón tôi đã trao đổi với phụ huynh cùng cô giáo nhắc nhở cháu, sau một thời gian cháu đã thay đổi biết nhường bạn trong khi chơi.
Tôi tranh thủ những giờ đón và trả trẻ để vận động phụ huynh đóng góp các nguyên vật liệu phế thải, những đồ vật bị hỏng không sử dụng ủng hộ cho lớp. Cùng phụ huynh trao đổi và tìm ra những biện pháp hữu hiệu giúp trẻ hoạt động góc một cách hứng thú hơn và sưu tầm những đồ dùng, đồ chơi để phục vụ cho các góc. 
Ví dụ: Tôi vận động phụ huynh ủng hộ cho lớp những cái vợt bắt muỗi đã bị hỏng không sử dụng được để làm thành những cây đàn ghita cho cháu chơi trong những buổi biểu diễn văn nghệ. Thùng cacton làm thành những chiếc xe, hay những chiếc tàu thủy cho trẻ học và chơi ở chủ điểm phương tiện giao thông. Can nước rửa chén làm thành những chiếc giỏ hay những chiếc bàn ủi, ống hút trà sữa làm thành hững bông hoa cho trẻ học trong giờ tạo hình làm thiệp....(H35-T13), (H36-T13)
Hay phụ huynh ủng hộ những lõi chỉ lớn tôi sẽ cắt vải nỉ, hoặc xốp màu làm thành những cây xanh. Que đè lưỡi, vải vụn làm thành bộ bàn ghế, ghế bố và xích đu. Vận động phụ huynh ủng hộ máy sấy tóc cũ, máy uốn, kéo tóc bị hư để phục vụ cho cháu chơi ở góc phân vai làm thợ làm tóc.
	4. Hiệu quả đề tài
	4.1 Về phía trẻ
	Qua áp dụng các giải pháp trên, trẻ lớp tôi đã biết lao động tự phục vụ, biết cách phối hợp trong khi chơi, thể hiện được thao tác vai, trẻ chủ động, tự nguyên trong quá trình chơi, đa số trẻ thể hiện được ký hiệu tượng trưng trong khi chơi, trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động góc. 
	Kết quả đã thu được kết quả như sau
STT	Các nội dung	Khi chưa áp dụng	Khi đã áp dụng biện pháp
		Số trẻ tham gia	Số trẻ đạt	Tỉ lệ
%	Số trẻ tham gia	Số trẻ đạt	Tỉ lệ %
1	Kỹ năng lao động tự phục vụ	31	16	51,6	31	26	83,9
2	Kỹ năng phối hợp trong khi chơi	31	17	54,8	31	27	87,1
3	Kỹ năng thể hiện thao tác vai	31	18	58	31	26	83,9
4	Tính tự nguyện trong quá trình chơi	31	19	61,3	31	28	90,3
5	Kỹ năng thể hiện ký hiệu tượng trưng	31	17	54,8	31	29	93,5
6	Trẻ hứng thú tham gia vào trò chơi	31	18	58	31	30	96,8
4.2 Về phía phụ huynh
 Đã chú ý đến hoạt động vui chơi của trẻ, tạo cơ hội để trò chuyện cùng trẻ, hạn chế cho trẻ xem điện thoại, xem phim, bước đầu đã có sự phối hợp giữa phụ huynh với nhà trường để chăm sóc và giáo dục trẻ.
4.3 Về phía giáo viên
	Tổ chức hoạt động góc cho trẻ linh hoạt hơn, đã thu hút được sự chú ý của trẻ, nguyên vật liệu và đồ dùng đồ chơi phong phú đem, lại hiệu quả hoạt động cao.
	III. KẾT LUẬN
	1. Đúc kết lại những nội dung chính đã trình bày
	Vui chơi là hoạt động chủ đạo không chỉ vì trẻ mẫu giáo dành nhiều thời gian cho nó, mà chính là trò chơi mà trung tâm là trò chơi đóng vai theo chủ đề đã gây ra những biến đổi về chất trong tâm lý của trẻ. Nó chi phối các dạng hoạt động khác làm cho chúng mang màu sắc độc đáo của tuổi mẫu giáo.
	Vui chơi là dạng hoạt động không mang tính bắt buộc, trẻ tham gia nhiệt tình do chính sức hấp dẫn của trò chơi .
	Trong quá trình giáo dục trẻ nói chung, tổ chức cho trẻ chơi nói riêng. Giáo viên cần phải biết dạy cho trẻ chơi cái gì? Chơi như thể nào để đem lại kiến thức phục vụ cho hoạt động học, phục vụ cho sự phát triển tư duy của trẻ. Vì vậy góc chơi càng phong phú bao nhiêu thì càng kích thích trẻ chơi bấy nhiêu và tạo sự ham muốn được khám phá mở mang kiến thức về thế giới xung quanh trẻ bấy nhiêu.
	2. Đề ra biện pháp triển khai, áp dụng đề tài vào thực tiễn
Hội đồng khoa học của nhà trường đưa đề tài vào cuộc họp chuyên môn của tổ, trường, có kế hoạch dự giờ, đánh giá hiệu quả đề tài, công nhận kết quả tầm quan trọng của đề tài để đề tài: “Tổ chức tốt hoạt động góc cho trẻ 5 - 6 tuổi lớp A3 Trường Mầm non Vạn Giã, năm học 2018 - 2019” sớm đưa vào thực tiễn.
	3. Kết luận, kiến nghị
	3.1 Kết luận
	Việc cho trẻ hoạt động vui chơi là một hoạt động vô cùng quan trọng hàng ngày đối với trẻ không thể thiếu được. Vì thế là một giáo viên cần xác định đây là nhiệm vụ quan trọng phải khắc phục mọi khó khăn để tổ chức cho trẻ hoạt động hàng ngày ở các góc. Cho trẻ hoạt động xuyên suốt, liên tục từ độ tuổi lớp bé đến lớp lớn, do đó mỗi giáo viên phải nắm được vai trò quan trọng của hoạt động vui chơi đối với trẻ luôn tìm ra một số biện pháp để cho trẻ thực hiện hoạt động này. Qua việc thực hiện áp dụng biện pháp mới tôi thấy trẻ thích chơi hơn, sáng tạo hơn, linh động hơn, nhanh nhẹn hơn, thay vào sự nhàm chán của trẻ ở những năm học trước bằng những sự hứng thú, tập trung, giúp trẻ thể hiện được sự khéo léo, óc tưởng tượng, sự giao lưu giữa bạn bè. Tạo cho giáo viên thêm phần khéo léo, sáng tạo trong việc làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ. 
Dựa trên đặc điểm tâm sinh lí của trẻ: “Học bằng chơi - Chơi mà học” việc tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ, giúp trẻ hình thành nhân cách và phát triển. Do đó giáo viên phải biết cách lựa chọn các biện pháp phù hợp và vận dụng các biện pháp đó có hiệu quả. Những biện pháp trên tôi đã vận dụng vào việc tổ chức cho trẻ chơi hoạt động góc và đạt hiệu quả tốt. 
Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho các góc đẹp, sinh động, sáng tạo giúp trẻ hứng thú chơi trò chơi và tích cực tham gia vào hoạt động góc.
Mặc dù đã được những kết quả đáng kể trên nhưng bản thân tôi vẫn không ngừng bồi dưỡng chuyên môn cho mình và tiếp tục phát huy những gì đã đạt được, đã làm được, những gì còn tồn tại thì cần phải khắc phục để chất lượng giáo dục trong trường ngày càng tốt hơn. Biết tìm ra các giải pháp để thực hiện tốt chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. 
	3.2 Kiến nghị
	Rất mong muốn lãnh đạo cấp trên quan tâm nhiều hơn nữa trong việc bổ sung thêm thiết bị, đồ dùng, đồ chơi ở các góc để trẻ có thêm nhiều đồ dùng để trẻ hoạt động.
	Tạo điều kiện để giáo viên được đi tham quan, dự giờ, học tập ở các trường bạn.
	Thường xuyên mở các lớp chuyên đề tổ chức hoạt động vui chơi và hướng dẫn làm đồ dùng, đồ chơi.
	4. Hướng phát triển của đề tài
	Đề tài có thể nhân rộng ở các lớp 5-6 tuổi trong toàn trường và những năm tiếp theo

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
Hiệu trưởng	Vạn Giã, ngày 30 tháng 11 năm 2018
Người viếtMai Thảo Chi
 
 TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Ths. Nguyễn Thị Thanh Hà – Trường CĐSPTW3 – giáo trình “Tổ Chức Hoạt Động Vui Chơi Của Trẻ Ở Trường Mầm Non” – NXBGD.
2. Ts. Mai Thi Nguyệt Nga (chủ biên) – trường CĐSPTW3- “Giáo Trình Tâm Lý Học Trẻ Em Lứa Tuổi Mầm Non” – NXB giáo dục.
3. Tài liệu BDTX cho giáo viên mầm non chu kì II (2004-2007) quyển một- Vụ giáo dục mầm non.
 
HÌNH ẢNH MINH CHỨNG 
     

		   


   
                                          

 
       


	

    
                                          		       
       


 


              	H15-T8                         H16-T8