- Địa chỉ: Tổ 5 thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa- Điện thoại : 0258.3841778- Email: mgvgia.vn@khanhhoa.edu.vn- Hiệu trưởng: Lê Thị Ngọc Trân Điện thoại: 0258.38417780 Di động 0944752018- Phó HT: 1. Trần Thị Lan Anh                2. Nguyễn Ngọc Bảo Trang- BTCB: Lê Thị Ngọc Trân - ...