PHÒNG GD&ĐT VẠN NINH
TRƯỜNG MN VẠN GIÃ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	                                    

Vạn Giã, ngày 01 tháng 8 năm 2019

KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG
Căn cứ vào công văn số 2395/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Ủy Bạn nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành thời gian năm học 2019- 2020
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020
Trường Mầm non Vạn Giã xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019 – 2020 như sau:
* Mục đích yêu cầu
Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, sẵn sàng bước vào năm học mới cho các cô và cháu trong trường, đồng thời thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ mầm non.
Chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để tổ chức “Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường” diễn ra thật trang trọng và tạo ấn tốt đẹp, thực sự là một ngày hội đối với các cô và cháu Trường Mầm non Vạn Gĩa. 
* Nội dung:
Lễ khai giảng được tổ chức làm hai phần, phần “Lễ” và phần “Hội”, khái quát như sau:
 Phần “Lễ khai giảng” và phần “Hội” được đan xen hòa quyện nhau tạo không khí hài hòa vui tươi, phấn khởi mà trang trọng phù hợp với đặc điểm lứa tuổi các cháu mầm non.
I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN
- Thời gian:    Từ 7h30 đến 9h ngày 5 tháng 9 năm 2019.
- Địa điểm:    Tại sân trường điểm trường chính, điểm trường phụ Lương Hải và điểm trường phụ Nhà Đèn. 
- Thành phần:
+ Đại biểu: - Đảng ủy, UBND thị trấn Vạn Giã 
          - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vạn Ninh
	     - Đại diện hội cha mẹ học sinh
+ Tập thể cán bộ giáo viên nhà trường.
+ Toàn thể học sinh trong trường.
+ Phụ huynh học sinh toàn trường.
 II. CHUẨN BỊ
1. Trang trí ngày hội
 - Trang trí phong màng, sân khấu (bong bóng), loa đài, bàn ghế đại biểu, nước uống…
- Cờ đuôi nheo cờ chuối, trang trí trên sân, cổng;
- Biển tên 15 lớp;
- Dù che nắng trên sân;
2. Chương trình văn nghệ
- Chương trình văn nghệ chào mừng 
3. Chuẩn bị tập luyện
Từ ngày 26/8/2019 đến 31/8/2019 tập luyện. Sáng 4/9/2019 tổng duyệt chương trình.
III. CHƯƠNG TRÌNH KHAI GIẢNG
1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
2. Chương trình văn nghệ chào mừng
3. Hiệu trưởng phát biểu
Cô Lê Thị Ngọc Trân - Hiệu trưởng lên nói chuyện căn dặn các cháu và tuyên bố khai trường .
4. Đại biểu lên tặng hoa chúc mừng.
      5. Bế mạc ngày lễ
6. Phụ huynh đón trẻ về
Giáo viên đưa trẻ về lớp, kiểm tra sĩ số và trả trẻ
IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
Thời gian thực hiện	Nội dung	Người thực hiện	Ghi chú
26/8- 31/8/2019	- Các lớp Tập văn nghệ.	GV + HS các lớp	
	Chuẩn bị giấy mời	Hường	
Sáng 4/9/2019	Tổng duyệt chương trình	BGH + GV+HS các lớp 	
4/9/2019


	Trang trí phong màng ngày hội	 L.Anh + Khối Lớn + Khối Nhỡ	
	Che dù cho sân khấu	Quang + Hiền + Sơn	
	Chuẩn bị ghế ngồi, bàn ghế đại biểu
	Quang+ Hiền + Sơn + Yến.	
6h00 - 6h30
5/9/2019	Thổi bong bóng trang trí sân khấu ngày hội	Quang + Hiền + Sơn	
6h30 – 7h
 5/9/2019

	Chuẩn bị nước uống	Yến 	
	Giáo viên đón trẻ tại điểm chính và 2 điểm trường phụ	Giáo viên các lớp	
	Tiếp đón đại biểu và chiệu trách nhiệm chung	Điểm chính: Trân
Điểm NĐ: L. Anh
Điểm LH: Thuỷ	
	Chuẩn bị âm thanh	Quang	
	Dẫn chương trình	Điểm chính: Thủy
Điểm NĐ: Ly
Điểm LH:Vy	
	Chuẩn bị nhạc cho ngày hội	Chi, Ly, Hậu	
7h30-7h45
5/9/2019
	Đưa trẻ vào vị trí chuẩn bị cho ngày hội	GV+HS các lớp	
8h00-8h30
5/9/2019

	Tổ chúc ngày hội	Toàn trường	
	Dự điểm trường chính	Trân (HT)	
	Dự điểm trường phụ Nhà Đèn	Anh (PHT)	

	Dự điểm trường phụ Lương Hải	Thủy (PHT)	
Kết thúc ngày hội	Trả trẻ 	Giáo viên các lớp	
	Thu dọn sân khấu, bàn ghế	Trung+ Hiền + Sơn
Yến + Ni	
	Vệ sinh sân trường sau ngày hội	Yến + Ni	
IV. DỰ TRÙ KINH PHÍ GIAI TRƯỜNG
Tổng: 150.000 đồng                     
(một trăm năm mươi nghìn đồng)
Trên đây là kế hoạch tổ chức ngày hội “Bé đến trường – chào năm học mới” năm học 2019 – 2020 của Trường Mầm non Vạn Giã. Đề nghị các tổ chuyên môn, toàn thể CBGV-NV nghiêm túc thực hiện để buổi lễ đạt kết quả tốt.
Nơi nhận:
 - Phòng GD&ĐT;
 - Tổ trưởng
 - Lưu: VT. 
	P. HIỆU TRƯỞNG	Trần Thị Lan Anh
    DUYỆT
HIỆU TRƯỞNGLê Thị Ngọc Trân