Góc phụ huynh
Thống kê
Hôm nay : 10
Tháng 07 : 63
Năm 2022 : 5.483
 • Trần Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0916478489
  • Email:
   ntmai.mgvgia.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Phạm Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0978973476
  • Email:
   pthuong.mgvgia.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Chu Thị Hậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ Tịch Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0389732241
  • Email:
   cthau.mgvgia.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Hoàng Bích Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công Đoàn viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0386618345
  • Email:
   hbthuy.mgvgia.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Thị Lan Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công Đoàn viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0946833197
  • Email:
   ttlanh.mgvgia.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Bảo Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công Đoàn viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0914541039
  • Email:
   nnbtrang.mgvgia.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Thị Nhật Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công Đoàn viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0766253716
  • Email:
   ltnquynh.mgvgia.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Đỗ Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công Đoàn viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0383231529
  • Email:
   dthanh.mgvgia.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Huỳnh Đức Triền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công Đoàn viên
  • Điện thoại:
   0384304868
  • Email:
   hdtrien.mgvgia.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Võ Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công Đoàn viên
  • Điện thoại:
   0377151187
  • Email:
   vquan.mgvgia.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Thanh Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công Đoàn viên
  • Điện thoại:
   0359089930
  • Email:
   ttson.mgvgia.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Đặng Thị Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công Đoàn viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0984837926
  • Email:
   dttuyet.mgvgia.vn@khanhhoa.edu.vn