Góc phụ huynh
Thống kê
Hôm nay : 13
Tháng 07 : 66
Năm 2022 : 5.486
 • Hoàng Bích Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí Thư
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0944752018
  • Email:
   ltntran.mgvgia.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Mai Thảo Chi
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0362586580
  • Email:
   mtchi.mgvgia.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Thị Lan Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0946833197
  • Email:
   ttlanh.mgvgia.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Bảo Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0914541039
  • Email:
   nnbtrang.mgvgia.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Thị Nhật Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đãng viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0766253716
  • Email:
   ltnquynh.mgvgia.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Đỗ Quốc Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đãng viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0382594511
  • Email:
   dqanh.mgvgia.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Võ Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đãng viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0905757783
  • Email:
   vthanh.mgvgia.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Cao Thị Ngọc Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đãng viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0796794854
  • Email:
   ctnbich.mgvgia.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Thị Hưởng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   đại học
  • Điện thoại:
   0918255135
  • Email:
   lthuong.mgvhung.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0389436375
  • Email:
   nthong.mgvgia.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Võ Thị Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0905306338
  • Email:
   vtphuc.mgvgia.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Chu Thị Hậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0935929957
  • Email:
   cthau.mgvgia.vn@khanhhoa.edu.vn