Góc phụ huynh
Thống kê
Hôm nay : 3
Tháng 08 : 39
Năm 2020 : 4.070
 • Cao Thị Ngọc Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   01216794854
  • Email:
   ctnbich.mgvgia.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Đỗ quốc Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   01682594511
  • Email:
   dqanh.mgvhung.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Hoàng Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi Ủy
  • Điện thoại:
   0914541039
  • Email:
   htthuy.mgvgia.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Thị Lan Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Điện thoại:
   0946833197
  • Email:
   ttlanh.mgvgia.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Thị Ngọc Trân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Điện thoại:
   0944752018
  • Email:
   ltntran.mgvgia.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Thị Huyền Mi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0997955685
  • Email:
   tthmi.mgvgia.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thùy Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   01202657346
  • Email:
   nttlinh.mgvgia.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Thị Thái Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   097564252
  • Email:
   ttthai.mgvgia.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thảo Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   091688704769
  • Email:
   nttnguyen.mgvgia,vn@khanhhoa,edu,vn
 • Đặng Thị Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0984837926
  • Email:
   dttuyet.mgvgia.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Trương Thị Kiều Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0986645058
  • Email:
   ttkoanh.mgvgia.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Chu Thị Hậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0935929957
  • Email:
   cthau.mgvgia.vn@khanhhoa.edu.vn
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook