Góc phụ huynh
Thống kê
Hôm nay : 13
Tháng 07 : 66
Năm 2022 : 5.486
 • Nguyễn Ngọc Bảo Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0337464868
  • Email:
   nnbtrang.mgvgia.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Hoàng Bích Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0386618345
  • Email:
   hbthuy.mgvgia.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Thị Lan Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0946833197
  • Email:
   ttlanh.mgvgia.vn@khanhhoa.edu.vn